Ngày báo giá :
Mẫu xe Hãng Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết
(triệu)
Động cơ Hộp số Dẫn động
Sedan
Cerato Premium Kia Sedan Nhập khẩu 775 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Cerato Deluxe 1.6 Kia Sedan Lắp ráp trong nước 635 1.6 I4 Gamma 6 AT cầu sau
Cerato Premium Kia Sedan Nhập khẩu 775 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Soluto MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 399 Kappa 1.25 MPI 5 MT cầu sau
Soluto MT Deluxe Kia Sedan Nhập khẩu 425 Kappa 1.4 5 MT cầu sau
Soluto MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 399 Kappa 1.25 MPI 5 MT cầu sau
Soluto AT Deluxe Kia Sedan Lắp ráp trong nước 455 Kappa 1.4 4 AT cầu sau
Soluto MT Deluxe Kia Sedan Nhập khẩu 425 Kappa 1.4 5 MT cầu sau
Soluto MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 399 Kappa 1.25 MPI 5 MT cầu sau
Quoris Kia Sedan Nhập khẩu 2.708 V6 3.8 L 8 AT cầu sau
Soluto AT Deluxe Kia Sedan Lắp ráp trong nước 455 Kappa 1.4 4 AT cầu sau
Soluto MT Deluxe Kia Sedan Nhập khẩu 425 Kappa 1.4 5 MT cầu sau
Optima Luxury Kia Sedan Nhập khẩu 789 I4 Nu 2.0L 6 AT cầu sau
Quoris Kia Sedan Nhập khẩu 2.708 V6 3.8 L 8 AT cầu sau
Soluto AT Deluxe Kia Sedan Lắp ráp trong nước 455 Kappa 1.4 4 AT cầu sau
Optima Premium Kia Sedan Nhập khẩu 969 I4 Theta 2.4L 6 AT cầu sau
Optima Luxury Kia Sedan Nhập khẩu 789 I4 Nu 2.0L 6 AT cầu sau
Quoris Kia Sedan Nhập khẩu 2.708 V6 3.8 L 8 AT cầu sau
Optima Premium Kia Sedan Nhập khẩu 969 I4 Theta 2.4L 6 AT cầu sau
Optima Luxury Kia Sedan Nhập khẩu 789 I4 Nu 2.0L 6 AT cầu sau
Optima Premium Kia Sedan Nhập khẩu 969 I4 Theta 2.4L 6 AT cầu sau
ES250 Lexus Sedan Nhập khẩu 2.500 2.5 I4 8 AT cầu trước
LS 500 Lexus Sedan Nhập khẩu 7.080 3.5 V6 twin-turbo 10 AT cầu sau
ES250 Lexus Sedan Nhập khẩu 2.500 2.5 I4 8 AT cầu trước
LS500h Lexus Sedan Nhập khẩu 7.710 3.5 V6 và môtơ điện 10 AT cầu trước
LS 500 Lexus Sedan Nhập khẩu 7.080 3.5 V6 twin-turbo 10 AT cầu sau
ES250 Lexus Sedan Nhập khẩu 2.500 2.5 I4 8 AT cầu trước
LS500h Lexus Sedan Nhập khẩu 7.710 3.5 V6 và môtơ điện 10 AT cầu trước
LS 500 Lexus Sedan Nhập khẩu 7.080 3.5 V6 twin-turbo 10 AT cầu sau
LS500h Lexus Sedan Nhập khẩu 7.710 3.5 V6 và môtơ điện 10 AT cầu trước
5008 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.399 1.6L turbo 6 AT cầu trước
508 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.190 1.6L Turbo 6 AT cầu trước
5008 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.399 1.6L turbo 6 AT cầu trước
XC90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 3.990 2.0 I4 8 AT AWD
508 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.190 1.6L Turbo 6 AT cầu trước
5008 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.399 1.6L turbo 6 AT cầu trước
508 Peugeot Sedan Lắp ráp trong nước 1.190 1.6L Turbo 6 AT cầu trước
S90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 2.699 2.0 I4 8 AT cầu sau
XC90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 3.990 2.0 I4 8 AT AWD
S90 Momentum Volvo Sedan Nhập khẩu 2.368 2.0 I4 8 AT cầu sau
XC90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 3.990 2.0 I4 8 AT AWD
S90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 2.699 2.0 I4 8 AT cầu sau
S90 Momentum Volvo Sedan Nhập khẩu 2.368 2.0 I4 8 AT cầu sau
S90 Inscription Volvo Sedan Nhập khẩu 2.699 2.0 I4 8 AT cầu sau
S90 Momentum Volvo Sedan Nhập khẩu 2.368 2.0 I4 8 AT cầu sau
LUX A 2.0 tiêu chuẩn Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.040 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 tiêu chuẩn Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.040 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản nâng cao Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.128 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.279 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 tiêu chuẩn Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.040 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast Sedan Nhập khẩu 1.290 2.0 I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản nâng cao Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.128 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
Mazda2 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 514 1.5 I4 Skyactiv 6 AT cầu trước
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.279 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 522 1.5L I4 6 AT cầu trước
LUX A 2.0 bản nâng cao Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.128 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast Sedan Nhập khẩu 1.290 2.0 I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast Sedan Lắp ráp trong nước 1.279 2.0L, DOHC, I4 8 AT/ZF cầu sau
LUX A 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast Sedan Nhập khẩu 1.290 2.0 I4 8 AT/ZF cầu sau
Mazda2 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 514 1.5 I4 Skyactiv 6 AT cầu trước
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 522 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 514 1.5 I4 Skyactiv 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 602 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 522 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 707 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 602 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury Mazda Sedan Nhập khẩu 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 602 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 707 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury Mazda Sedan Nhập khẩu 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 707 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 750 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury Mazda Sedan Nhập khẩu 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 758 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 819 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 823 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 750 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 827 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 758 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 750 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 819 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 758 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 907 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 823 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 819 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 827 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 823 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 827 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.023 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 907 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.027 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 907 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.023 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.027 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Machine Grey Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.023 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 1.027 2.5 I4 6 AT cầu trước
Cerato Deluxe 1.6 Kia Sedan Lắp ráp trong nước 635 1.6 I4 Gamma 6 AT cầu sau
BT-50 Standard 4x4 Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 590 2.2L turbo diesel 6 MT 4x4
BT-50 Standard 4x4 Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 590 2.2L turbo diesel 6 MT 4x4
BT-50 Standard 4x4 Mazda Sedan Lắp ráp trong nước 590 2.2L turbo diesel 6 MT 4x4
Cerato Premium Kia Sedan Nhập khẩu 775 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Cerato Deluxe 1.6 Kia Sedan Lắp ráp trong nước 635 1.6 I4 Gamma 6 AT cầu sau
Cerato 1.6MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 559 1.6 I4 Gamma 6 MT cầu trước
Cerato 1.6MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 559 1.6 I4 Gamma 6 MT cầu trước
Cerato 1.6AT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 589 1.6 I4 Gamma AT 6 cấp cầu sau
Cerato 1.6MT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 559 1.6 I4 Gamma 6 MT cầu trước
Cerato 1.6AT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 589 1.6 I4 Gamma AT 6 cấp cầu sau
Cerato 1.6AT Kia Sedan Lắp ráp trong nước 589 1.6 I4 Gamma AT 6 cấp cầu sau
Focus 1.5 Titanium Ford Sedan Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Focus 1.5 Titanium Ford Sedan Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Focus 1.5 Titanium Ford Sedan Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Vios 1.5E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.5 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Vios 1.5G CTV Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 570 1.5 I4 Dual VVT-i CTV cầu trước
Vios 1.5G CTV Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 570 1.5 I4 Dual VVT-i CTV cầu trước
Vios 1.5E 5MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 490 1.5 I4 Dual VVT-i 5 MT cầu trước
Vios 1.5E 5MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 490 1.5 I4 Dual VVT-i 5 MT cầu trước
Vios 1.5G CTV Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 570 1.5 I4 Dual VVT-i CTV cầu trước
Vios 1.5E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.5 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Vios 1.5E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.5 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Vios 1.5E 5MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 490 1.5 I4 Dual VVT-i 5 MT cầu trước
Sunny XL 1.5L MT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 448 1.5L 5 MT Cầu trước
Sunny XL 1.5L MT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 448 1.5L 5 MT Cầu trước
Sunny XL 1.5L MT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 448 1.5L 5 MT Cầu trước
Altis 2.0V CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 889 2.0 I4Dual VVT-i CVT Cầu trước
Altis 2.0V CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 889 2.0 I4Dual VVT-i CVT Cầu trước
Altis 2.0V CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 889 2.0 I4Dual VVT-i CVT Cầu trước
Sunny XT 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 468 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XT 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 468 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XT 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 468 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XT-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 488 1.5L 4AT Cầu trước
Sunny XT-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 488 1.5L 4AT Cầu trước
Sunny XT-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 488 1.5L 4AT Cầu trước
Sunny XV 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 489 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 489 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 489 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Sunny XV-Q 1.5L AT Nissan Sedan Lắp ráp trong nước 518 1.5L 4 AT Cầu trước
Altis 1.8E MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 697 1.8 I4 Dual VVT-i 173 Cầu trước
Altis 1.8E MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 697 1.8 I4 Dual VVT-i 173 Cầu trước
Altis 1.8E MT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 697 1.8 I4 Dual VVT-i 173 Cầu trước
Altis 1.8E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 733 1.8 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Altis 1.8E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 733 1.8 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Altis 1.8E CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 733 1.8 I4 Dual VVT-i CVT cầu trước
Altis 1.8G CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 791 1.8 I4 Dual VVT- CVT Cầu trước
Altis 1.8G CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 791 1.8 I4 Dual VVT- CVT Cầu trước
Altis 1.8G CVT Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 791 1.8 I4 Dual VVT- CVT Cầu trước
Altis 2.0V Sport Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 932 2.0 I4 Dual VVT-i CVT-i Cầu trước
Altis 2.0V Sport Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 932 2.0 I4 Dual VVT-i CVT-i Cầu trước
Altis 2.0V Sport Toyota Sedan Lắp ráp trong nước 932 2.0 I4 Dual VVT-i CVT-i Cầu trước
Camry 2.0G Toyota Sedan Nhập khẩu 1.029 2.0 I4 VVT-i 6AT cầu trước
Camry 2.0G Toyota Sedan Nhập khẩu 1.029 2.0 I4 VVT-i 6AT cầu trước
Camry 2.0G Toyota Sedan Nhập khẩu 1.029 2.0 I4 VVT-i 6AT cầu trước
Camry 2.0Q Toyota Sedan Nhập khẩu 1.235 2.5 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu trước
Camry 2.0Q Toyota Sedan Nhập khẩu 1.235 2.5 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu trước
Camry 2.0Q Toyota Sedan Nhập khẩu 1.235 2.5 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu trước
City TOP Honda Sedan Nhập khẩu 599 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
City TOP Honda Sedan Nhập khẩu 599 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
City TOP Honda Sedan Nhập khẩu 599 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
City 1.5AT Honda Sedan Nhập khẩu 559 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
City 1.5AT Honda Sedan Nhập khẩu 559 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
City 1.5AT Honda Sedan Nhập khẩu 559 1.5 I4 i-VTEC CVT Cầu sau
Civic RS Honda Sedan Nhập khẩu 929 1.5 I4 Turbo CVT cầu cau
Civic G Honda Sedan Nhập khẩu 789 1.5 I4 Turbo CVT cầu sau
Civic E Honda Sedan Nhập khẩu 729 I4 1.8 CVT cầu sau
Civic RS Honda Sedan Nhập khẩu 929 1.5 I4 Turbo CVT cầu cau
Civic E Honda Sedan Nhập khẩu 729 I4 1.8 CVT cầu sau
Civic G Honda Sedan Nhập khẩu 789 1.5 I4 Turbo CVT cầu sau
Civic RS Honda Sedan Nhập khẩu 929 1.5 I4 Turbo CVT cầu cau
Civic G Honda Sedan Nhập khẩu 789 1.5 I4 Turbo CVT cầu sau
Civic E Honda Sedan Nhập khẩu 729 I4 1.8 CVT cầu sau
JAZZ 1.5RS Honda Sedan Nhập khẩu 619 1.5 I4 CVT cầu sau
JAZZ 1.5RS Honda Sedan Nhập khẩu 619 1.5 I4 CVT cầu sau
JAZZ 1.5RS Honda Sedan Nhập khẩu 619 1.5 I4 CVT cầu sau
Accord Honda Sedan Nhập khẩu 1.023 2.4 I4 i-VTEC AT 5 cấp Cầu trước
Accord Honda Sedan Nhập khẩu 1.023 2.4 I4 i-VTEC AT 5 cấp Cầu trước
Accord Honda Sedan Nhập khẩu 1.023 2.4 I4 i-VTEC AT 5 cấp Cầu trước
JAZZ 1.5VX Honda Sedan Nhập khẩu 594 1.5 I4 CVT cầu sau
JAZZ 1.5VX Honda Sedan Nhập khẩu 594 1.5 I4 CVT cầu sau
JAZZ 1.5V Honda Sedan Nhập khẩu 544 I4 1.5L CVT Cầu sau
JAZZ 1.5V Honda Sedan Nhập khẩu 544 I4 1.5L CVT Cầu sau
JAZZ 1.5V Honda Sedan Nhập khẩu 544 I4 1.5L CVT Cầu sau
Accent 1.4 AT Đặc biệt Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.4 DOHC AT 6 cấp Cầu trước
JAZZ 1.5VX Honda Sedan Nhập khẩu 594 1.5 I4 CVT cầu sau
Accent 1.4 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 499 1.4 DOHC 6 AT Cầu trước
Accent 1.4 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 499 1.4 DOHC 6 AT Cầu trước
Accent 1.4 AT Đặc biệt Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.4 DOHC AT 6 cấp Cầu trước
Accent 1.4 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 499 1.4 DOHC 6 AT Cầu trước
Accent 1.4 AT Đặc biệt Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 540 1.4 DOHC AT 6 cấp Cầu trước
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn Honda Sedan Lắp ráp trong nước 420 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Accent 1.4 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 470 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn Honda Sedan Lắp ráp trong nước 420 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Accent 1.4 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 470 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Accent 1.4 MT tiêu chuẩn Honda Sedan Lắp ráp trong nước 420 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Accent 1.4 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 470 1.4L DOHC 6 MT Cầu trước
Elantra 1.6 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 580 Gamma 1.6 D-CVVT 6 MT Cầu trước
Elantra 1.6 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 655 Gamma 1.6 D-CVVT 6 AT Cầu trước
Elantra 1.6 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 580 Gamma 1.6 D-CVVT 6 MT Cầu trước
Elantra 1.6 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 655 Gamma 1.6 D-CVVT 6 AT Cầu trước
Elantra 1.6 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 655 Gamma 1.6 D-CVVT 6 AT Cầu trước
Elantra 1.6 MT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 580 Gamma 1.6 D-CVVT 6 MT Cầu trước
Elantra Sport 1.6T Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 769 1.6 Turbo 6 AT Cầu trước
Elantra Sport 1.6T Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 769 1.6 Turbo 6 AT Cầu trước
Elantra 2.0 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 699 Nu 1.8D-CVVT C AT 6 cấp Cầu trước
Elantra 2.0 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 699 Nu 1.8D-CVVT C AT 6 cấp Cầu trước
Elantra 2.0 AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 699 Nu 1.8D-CVVT C AT 6 cấp Cầu trước
Elantra Sport 1.6T Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 769 1.6 Turbo 6 AT Cầu trước
Grand i10 1.2 Sedan AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 415 1.2 Kappa 5MT Cầu trước
Grand i10 1.2 Sedan AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 415 1.2 Kappa 5MT Cầu trước
Grand i10 1.2 Sedan AT Hyundai Sedan Lắp ráp trong nước 415 1.2 Kappa 5MT Cầu trước
Everest Trend 2.0 AT 4x2 Ford Sedan Nhập khẩu 1.112 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Trend 2.0 AT 4x2 Ford Sedan Nhập khẩu 1.112 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Trend 2.0 AT 4x2 Ford Sedan Nhập khẩu 1.112 2.0 turbo 10 AT 4x2
SUV
CX-5 2.5 AT AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.340 2.5 i4 Skyactiv-G 123AT 6 cấp Cầu trước
CX-5 2.5 AT AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.340 2.5 i4 Skyactiv-G 123AT 6 cấp Cầu trước
CX-5 2.5 AT AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.340 2.5 i4 Skyactiv-G 123AT 6 cấp Cầu trước
Trailblazer 2.5L 4x4 LTZ Chevrolet SUV Nhập khẩu 1.066 Diesel 2.5L 6AT 2 cầu 4x4
Trailblazer 2.5L 4x4 LTZ Chevrolet SUV Nhập khẩu 1.066 Diesel 2.5L 6AT 2 cầu 4x4
QX60 AWD Infiniti SUV Nhập khẩu 3.099 3.5L V6 CVT AWD
QX70 Infiniti SUV Nhập khẩu 3.899 3.7L V6 7AT 2 cầu 4WD
QX70 Infiniti SUV Nhập khẩu 3.899 3.7L V6 7AT 2 cầu 4WD
Trailblazer 2.5L 4x4 LTZ Chevrolet SUV Nhập khẩu 1.066 Diesel 2.5L 6AT 2 cầu 4x4
QX80 Infiniti SUV Nhập khẩu 6.999 5.6 V8 7 AT 2 cầu 4WD
QX80 Infiniti SUV Nhập khẩu 6.999 5.6 V8 7 AT 2 cầu 4WD
QX70 Infiniti SUV Nhập khẩu 3.899 3.7L V6 7AT 2 cầu 4WD
QX60 3.5 AWD Premium Infiniti SUV Nhập khẩu 3.399 3.5L V6 CVT AWD
QX60 3.5 AWD Premium Infiniti SUV Nhập khẩu 3.399 3.5L V6 CVT AWD
QX80 Infiniti SUV Nhập khẩu 6.999 5.6 V8 7 AT 2 cầu 4WD
QX60 3.5 AWD Premium Infiniti SUV Nhập khẩu 3.399 3.5L V6 CVT AWD
QX60 AWD Infiniti SUV Nhập khẩu 3.099 3.5L V6 CVT AWD
QX60 AWD Infiniti SUV Nhập khẩu 3.099 3.5L V6 CVT AWD
CR-V E Honda SUV Nhập khẩu 983 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
CR-V E Honda SUV Nhập khẩu 983 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
CR-V E Honda SUV Nhập khẩu 983 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
Rondo Standard MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 585 1.4 I4 6 MT cầu sau
Rondo Deluxe Kia SUV Lắp ráp trong nước 669 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Rondo Standard MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 585 1.4 I4 6 MT cầu sau
Rondo Deluxe MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 609 2.0 I4 Nu 5 MT cầu sau
Rondo Deluxe Kia SUV Lắp ráp trong nước 669 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Sorento Premium D Kia SUV Lắp ráp trong nước 949 2.2 I4 CRDi 949 2WD
Rondo Standard MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 585 1.4 I4 6 MT cầu sau
Rondo Deluxe MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 609 2.0 I4 Nu 5 MT cầu sau
Sorento Premium G Kia SUV Nhập khẩu 919 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
Rondo Deluxe Kia SUV Lắp ráp trong nước 669 2.0 I4 Nu 6 AT cầu sau
Sorento Premium D Kia SUV Lắp ráp trong nước 949 2.2 I4 CRDi 949 2WD
Sorento Deluxe G Kia SUV Lắp ráp trong nước 799 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
Rondo Deluxe MT Kia SUV Lắp ráp trong nước 609 2.0 I4 Nu 5 MT cầu sau
Sorento Premium G Kia SUV Nhập khẩu 919 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
Sorento Premium D Kia SUV Lắp ráp trong nước 949 2.2 I4 CRDi 949 2WD
Sorento Deluxe G Kia SUV Lắp ráp trong nước 799 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
Sorento Premium G Kia SUV Nhập khẩu 919 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
Sorento Deluxe G Kia SUV Lắp ráp trong nước 799 2.4 I4 Theta II 6 AT 2WD
NX300 Lexus SUV Nhập khẩu 2.510 2.0 I4 6 AT AWD
RX 300 Lexus SUV Nhập khẩu 3.040 2.0 I4 6 AT AWD
NX300 Lexus SUV Nhập khẩu 2.510 2.0 I4 6 AT AWD
RX 350 Lexus SUV Nhập khẩu 3.990 3.5 V6 8 AT AWD
RX 300 Lexus SUV Nhập khẩu 3.040 2.0 I4 6 AT AWD
NX300 Lexus SUV Nhập khẩu 2.510 2.0 I4 6 AT AWD
RX 350 Lexus SUV Nhập khẩu 3.990 3.5 V6 8 AT AWD
RX 450h Lexus SUV Nhập khẩu 4.500 3.5 V6 8 AT AWD
RX 300 Lexus SUV Nhập khẩu 3.040 2.0 I4 6 AT AWD
LX 570 Lexus SUV Nhập khẩu 8.180 5.7 V8 8 AT AWD
RX 350 Lexus SUV Nhập khẩu 3.990 3.5 V6 8 AT AWD
RX 450h Lexus SUV Nhập khẩu 4.500 3.5 V6 8 AT AWD
LX 570 Lexus SUV Nhập khẩu 8.180 5.7 V8 8 AT AWD
3008 Peugeot SUV Lắp ráp trong nước 1.990 1.6 I4 Turbo 6 AT cầu trước
RX 450h Lexus SUV Nhập khẩu 4.500 3.5 V6 8 AT AWD
LX 570 Lexus SUV Nhập khẩu 8.180 5.7 V8 8 AT AWD
3008 Peugeot SUV Lắp ráp trong nước 1.990 1.6 I4 Turbo 6 AT cầu trước
3008 Peugeot SUV Lắp ráp trong nước 1.990 1.6 I4 Turbo 6 AT cầu trước
XC90 Momentum Volvo SUV Nhập khẩu 3.999 2.0 I4 8 AT AWD
XC90 Momentum Volvo SUV Nhập khẩu 3.999 2.0 I4 8 AT AWD
XC60 Inscription Volvo SUV Nhập khẩu 2.850 2.0 I4 T6 8 AT AWD
XC90 Momentum Volvo SUV Nhập khẩu 3.999 2.0 I4 8 AT AWD
V90 Cross Country Volvo SUV Nhập khẩu 3.090 2.0 I4 8 AT AWD
XC40 Volvo SUV Nhập khẩu 1.750 2.0L Turbo 8 AT AWD
XC60 Inscription Volvo SUV Nhập khẩu 2.850 2.0 I4 T6 8 AT AWD
LUX SA 2.0 tiêu chuẩn Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.465 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
V90 Cross Country Volvo SUV Nhập khẩu 3.090 2.0 I4 8 AT AWD
XC60 Inscription Volvo SUV Nhập khẩu 2.850 2.0 I4 T6 8 AT AWD
XC40 Volvo SUV Nhập khẩu 1.750 2.0L Turbo 8 AT AWD
LUX SA 2.0 bản nâng cao Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.549 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
V90 Cross Country Volvo SUV Nhập khẩu 3.090 2.0 I4 8 AT AWD
LUX SA 2.0 tiêu chuẩn Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.465 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.738 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
XC40 Volvo SUV Nhập khẩu 1.750 2.0L Turbo 8 AT AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.749 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 tiêu chuẩn Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.465 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản nâng cao Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.549 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.738 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản nâng cao Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.549 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.749 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Đen Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.738 2.0L I4 8 AT/ZF AWD
LUX SA 2.0 bản cao cấp – Da Nappa Be Vinfast SUV Lắp ráp trong nước 1.749 2.0 I4 8 AT/ZF AWD
New Mazda CX-5 Deluxe Mazda SUV Nhập khẩu 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 949 2.0 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Premium Mazda SUV Nhập khẩu 989 2.0 I4 6 AT cầu trước
mu-X B7 1.9 4x2 MT Isuzu SUV Nhập khẩu 820 1.9 I4 6 MT 2WD
mu-X Prestige 1.9 4x2 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 960 1.9 I4 6 AT 2WD
mu-X B7 1.9 4x2 MT Isuzu SUV Nhập khẩu 820 1.9 I4 6 MT 2WD
mu-X Prestige 3.0 4x4 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 1.120 3.0 I4 6 AT 4WD
mu-X Prestige 1.9 4x2 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 960 1.9 I4 6 AT 2WD
mu-X B7 1.9 4x2 MT Isuzu SUV Nhập khẩu 820 1.9 I4 6 MT 2WD
mu-X Prestige 1.9 4x2 ATLimited Isuzu SUV Nhập khẩu 990 1.9 i4 6 AT 2WD
mu-X Prestige 3.0 4x4 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 1.120 3.0 I4 6 AT 4WD
mu-X Prestige 1.9 4x2 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 960 1.9 I4 6 AT 2WD
mu-X Prestige 1.9 4x2 ATLimited Isuzu SUV Nhập khẩu 990 1.9 i4 6 AT 2WD
mu-X Prestige 3.0 4x4 AT Isuzu SUV Nhập khẩu 1.120 3.0 I4 6 AT 4WD
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.069 2.5 I4 6 AT 2WD
New Mazda CX-5 Deluxe Mazda SUV Nhập khẩu 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.149 2.5 I4 6 AT AWD
New Mazda CX-5 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 949 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda CX-8 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.199 2.5 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Deluxe Mazda SUV Nhập khẩu 899 2.0 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Premium Mazda SUV Nhập khẩu 989 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda CX-8 Premium Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.349 2.5 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 949 2.0 I4 6 AT cầu trước
mu-X Prestige 1.9 4x2 ATLimited Isuzu SUV Nhập khẩu 990 1.9 i4 6 AT 2WD
Mazda CX-8 Premium AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.399 2.5 I4 6 AT AWD
New Mazda CX-5 Premium Mazda SUV Nhập khẩu 989 2.0 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.069 2.5 I4 6 AT 2WD
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.149 2.5 I4 6 AT AWD
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.069 2.5 I4 6 AT 2WD
Mazda CX-8 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.199 2.5 I4 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.149 2.5 I4 6 AT AWD
Mazda CX-8 Premium Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.349 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda CX-8 Luxury Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.199 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda CX-8 Premium AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.399 2.5 I4 6 AT AWD
Mazda CX-8 Premium Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.349 2.5 I4 6 AT cầu trước
Mazda CX-8 Premium AWD Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.399 2.5 I4 6 AT AWD
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT 2WD
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT 2WD
Tucson 2.0 2WD Limited Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 878 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Tucson 2.0 2WD Limited Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 878 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Tucson 1.6T 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 932 1.6 T-GDi tăng áp AT 7 cấp ly hợp kép cầu trước
Tucson 2.0 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 940 2.0 CRDi 6 AT cầu trước
Tucson 2.0 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 940 2.0 CRDi 6 AT cầu trước
Explorer Ford SUV Nhập khẩu 2.268 2.3 I4 Ecoboost 6 AT 4WD
Tucson 1.6T 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 932 1.6 T-GDi tăng áp AT 7 cấp ly hợp kép cầu trước
Tucson 1.6T 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 932 1.6 T-GDi tăng áp AT 7 cấp ly hợp kép cầu trước
Tucson 2.0 2WD Limited Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 878 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Tucson 2.0 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 940 2.0 CRDi 6 AT cầu trước
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (*) Mazda SUV Lắp ráp trong nước 1.019 2.5 I4 6 AT 2WD
Explorer Ford SUV Nhập khẩu 2.268 2.3 I4 Ecoboost 6 AT 4WD
Explorer Ford SUV Nhập khẩu 2.268 2.3 I4 Ecoboost 6 AT 4WD
Tucson 2.0 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 799 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Tucson 2.0 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 799 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Tucson 2.0 2WD Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 799 2.0 Nu MPI 6 AT cầu trước
Santa Fe 2.2 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.055 R 2.2 eVGT AT 6 cầu trước
Santa Fe 2.2 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.055 R 2.2 eVGT AT 6 cầu trước
Santa Fe 2.2 Diesel Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.055 R 2.2 eVGT AT 6 cầu trước
Santa Fe 2.4 Xăng Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 995 Theta II 2.4 MPI 6 AT cầu trước
Santa Fe 2.4 Xăng Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 995 Theta II 2.4 MPI 6 AT cầu trước
Santa Fe 2.4 Xăng Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 995 Theta II 2.4 MPI 6 AT cầu trước
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.245 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.245 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.245 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.195 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.195 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.195 R 2.2 eVGT 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai SUV Lắp ráp trong nước 1.185 Theta II 2.4 MPI 6 AT HTRAC (4WD)
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 885 2.5 Diesel 6 MT 1 cầu 4x2
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 885 2.5 Diesel 6 MT 1 cầu 4x2
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 885 2.5 Diesel 6 MT 1 cầu 4x2
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 925 2.5 Diesel 6 AT 1 cầu 4x2
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 925 2.5 Diesel 6 AT 1 cầu 4x2
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT Chevrolet SUV Nhập khẩu 925 2.5 Diesel 6 AT 1 cầu 4x2
Land Cruiser Prado VX Toyota SUV Nhập khẩu 2.340 2.7 I4 Dual VVT-i 6 AT 4x4 toàn thời gian
Land Cruiser Prado VX Toyota SUV Nhập khẩu 2.340 2.7 I4 Dual VVT-i 6 AT 4x4 toàn thời gian
Land Cruiser Prado VX Toyota SUV Nhập khẩu 2.340 2.7 I4 Dual VVT-i 6 AT 4x4 toàn thời gian
Land Cruiser Toyota SUV Nhập khẩu 3.983 4.6 V8 VVT-i kép 6 AT 4x4 toàn thời gian
Land Cruiser Toyota SUV Nhập khẩu 3.983 4.6 V8 VVT-i kép 6 AT 4x4 toàn thời gian
Land Cruiser Toyota SUV Nhập khẩu 3.983 4.6 V8 VVT-i kép 6 AT 4x4 toàn thời gian
Rush S 1.5 AT Toyota SUV Nhập khẩu 668 1.5 I4 4 AT Cầu sau
Rush S 1.5 AT Toyota SUV Nhập khẩu 668 1.5 I4 4 AT Cầu sau
Rush S 1.5 AT Toyota SUV Nhập khẩu 668 1.5 I4 4 AT Cầu sau
Fortuner 2.4MT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.033 2.4 I4 dầu (common rail) 6 MT Cầu sau
Fortuner 2.4MT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.033 2.4 I4 dầu (common rail) 6 MT Cầu sau
Fortuner 2.4MT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.033 2.4 I4 dầu (common rail) 6 MT Cầu sau
Fortuner 2.4AT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.096 2.4 I4 diesel 6 AT cầu sau
Fortuner 2.4AT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.096 2.4 I4 diesel 6 AT cầu sau
Fortuner 2.4AT 4x2 Toyota SUV Lắp ráp trong nước 1.096 2.4 I4 diesel 6 AT cầu sau
Fortuner 2.7AT 4x2 Toyota SUV Nhập khẩu 1.150 2.7 I4 VVT-i 6 AT cầu sau
Fortuner 2.7AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.236 2.7 I4 VVT-i 6 AT 2 cầu 4x4
Fortuner 2.7AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.236 2.7 I4 VVT-i 6 AT 2 cầu 4x4
Fortuner 2.7AT 4x2 Toyota SUV Nhập khẩu 1.150 2.7 I4 VVT-i 6 AT cầu sau
Fortuner 2.7AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.236 2.7 I4 VVT-i 6 AT 2 cầu 4x4
Fortuner 2.7AT 4x2 Toyota SUV Nhập khẩu 1.150 2.7 I4 VVT-i 6 AT cầu sau
CR-V G Honda SUV Nhập khẩu 1.023 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
CR-V L Honda SUV Nhập khẩu 1.093 1.5 VTEC Turbo CVT cầu sau
CR-V G Honda SUV Nhập khẩu 1.023 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
CR-V L Honda SUV Nhập khẩu 1.093 1.5 VTEC Turbo CVT cầu sau
CR-V G Honda SUV Nhập khẩu 1.023 1.5 VTEC Turbo CVT Cầu sau
Fortuner 2.8 AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.354 2.8 I4 diesel 6 AT Cầu sau
Fortuner 2.8 AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.354 2.8 I4 diesel 6 AT Cầu sau
Fortuner 2.8 AT 4x4 Toyota SUV Nhập khẩu 1.354 2.8 I4 diesel 6 AT Cầu sau
CR-V L Honda SUV Nhập khẩu 1.093 1.5 VTEC Turbo CVT cầu sau
EcoSport Ambiente 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 569 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Ambiente 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 569 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Ambiente 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 569 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Ambiente 1.5MT Ford SUV Lắp ráp trong nước 545 1.5 Dragon 5 MT FWD
EcoSport Ambiente 1.5MT Ford SUV Lắp ráp trong nước 545 1.5 Dragon 5 MT FWD
EcoSport Ambiente 1.5MT Ford SUV Lắp ráp trong nước 545 1.5 Dragon 5 MT FWD
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost Ford SUV Lắp ráp trong nước 689 1.0 EcoBoost 6 AT FWD
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost Ford SUV Lắp ráp trong nước 689 1.0 EcoBoost 6 AT FWD
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost Ford SUV Lắp ráp trong nước 689 1.0 EcoBoost 6 AT FWD
EcoSport Trend 1.5AT Ford SUV Nhập khẩu 593 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Trend 1.5AT Ford SUV Nhập khẩu 593 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Trend 1.5AT Ford SUV Nhập khẩu 593 1.5 Dragon 6 AT FWD
EcoSport Titanium 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 648 1.5 Dragon Ti-VCT 6 AT FWD
EcoSport Titanium 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 648 1.5 Dragon Ti-VCT 6 AT FWD
EcoSport Titanium 1.5AT Ford SUV Lắp ráp trong nước 648 1.5 Dragon Ti-VCT 6 AT FWD
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.052 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.052 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.052 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.177 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 999 2.0 turbo 6 MT 4x2
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 999 2.0 turbo 6 MT 4x2
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.177 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 1.177 2.0 turbo 10 AT 4x2
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 Ford SUV Nhập khẩu 999 2.0 turbo 6 MT 4x2
Everest Titanium 2.0 AT 4WD Ford SUV Nhập khẩu 1.399 2.0 Bi-turbo 10 AT 4WD
Everest Titanium 2.0 AT 4WD Ford SUV Nhập khẩu 1.399 2.0 Bi-turbo 10 AT 4WD
Everest Titanium 2.0 AT 4WD Ford SUV Nhập khẩu 1.399 2.0 Bi-turbo 10 AT 4WD
Hatchback
Focus 1.5 Sport Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost AT 6 cấp cầu trước
Focus 1.5 Sport Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost AT 6 cấp cầu trước
Morning Standard MT Kia Hatchback Nhập khẩu 299 Kappa 1.25L DOHC 5 MT cầu trước
Morning Standard Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 339 Kappa 1.25L 4 AT cầu trước
Morning Standard MT Kia Hatchback Nhập khẩu 299 Kappa 1.25L DOHC 5 MT cầu trước
Morning Deluxe Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 355 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Morning Standard Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 339 Kappa 1.25L 4 AT cầu trước
Morning Standard MT Kia Hatchback Nhập khẩu 299 Kappa 1.25L DOHC 5 MT cầu trước
Morning Luxury Kia Hatchback Nhập khẩu 393 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Morning Deluxe Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 355 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Morning Standard Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 339 Kappa 1.25L 4 AT cầu trước
Morning Luxury Kia Hatchback Nhập khẩu 393 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Morning Deluxe Kia Hatchback Lắp ráp trong nước 355 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Morning Luxury Kia Hatchback Nhập khẩu 393 Kappa 1.25 MPI 4 AT cầu trước
Fadil tiêu chuẩn Vinfast Hatchback Lắp ráp trong nước 395 1.4l I4 CVT cầu trước
Mazda2 Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 564 1.5L I4 6 AT cầu trước
Fadil tiêu chuẩn Vinfast Hatchback Lắp ráp trong nước 395 1.4l I4 CVT cầu trước
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 572 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 699 1.5L I4 6 AT cầu trước
Fadil tiêu chuẩn Vinfast Hatchback Lắp ráp trong nước 395 1.4l I4 CVT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 594 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 564 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 572 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 604 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 564 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 699 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 612 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 572 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 594 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 699 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 594 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 604 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 612 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 673 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 604 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 612 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 673 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 669 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 673 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 677 1.5L I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 904 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 908 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 0 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 904 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 904 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 908 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 0 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 908 2.0 I4 6 AT cầu trước
Mazda6 Luxury (W) Mazda Hatchback Lắp ráp trong nước 0 2.0 I4 6 AT cầu trước
Focus 1.5 Sport Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 770 1.5 Ecoboost AT 6 cấp cầu trước
Focus 1.5 Trend Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 626 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Grand i10 Hatchback 1.0 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 380 1.0 Kappa 4 AT Cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.0 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 380 1.0 Kappa 4 AT Cầu trước
Focus 1.5 Trend Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 626 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Focus 1.5 Trend Ford Hatchback Lắp ráp trong nước 626 1.5 Ecoboost 6 AT cầu sau
Grand i10 Hatchback 1.0 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 380 1.0 Kappa 4 AT Cầu trước
Wigo 4AT Toyota Hatchback Nhập khẩu 405 I4 1.2 AT 4 cấp cầu trước
Wigo 4AT Toyota Hatchback Nhập khẩu 405 I4 1.2 AT 4 cấp cầu trước
Yaris Toyota Hatchback Nhập khẩu 650 1.3 I4 VVT-i AT 4 cấp cầu trước
Wigo 5MT Toyota Hatchback Nhập khẩu 345 1.2 I4 5 MT cầu trước
Wigo 5MT Toyota Hatchback Nhập khẩu 345 1.2 I4 5 MT cầu trước
Wigo 4AT Toyota Hatchback Nhập khẩu 405 I4 1.2 AT 4 cấp cầu trước
Wigo 5MT Toyota Hatchback Nhập khẩu 345 1.2 I4 5 MT cầu trước
Yaris Toyota Hatchback Nhập khẩu 650 1.3 I4 VVT-i AT 4 cấp cầu trước
Yaris Toyota Hatchback Nhập khẩu 650 1.3 I4 VVT-i AT 4 cấp cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.0 MT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 355 1.0 Kappa 5 MT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.0 MT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 355 1.0 Kappa 5 MT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.0 MT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 355 1.0 Kappa 5 MT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 402 1.2 Kappa 4 AT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 402 1.2 Kappa 4 AT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2 AT Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 402 1.2 Kappa 4 AT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 330 1.2 Kappa 5 MT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 330 1.2 Kappa 5 MT cầu trước
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 330 1.2 Kappa 5 MT cầu trước
Brio G Honda Hatchback Nhập khẩu 418 1.5 I4 CVT cầu sau
Brio G Honda Hatchback Nhập khẩu 418 1.5 I4 CVT cầu sau
Brio G Honda Hatchback Nhập khẩu 418 1.5 I4 CVT cầu sau
Brio RS Honda Hatchback Nhập khẩu 452 1.5 I4 CVT cầu sau
Brio RS Honda Hatchback Nhập khẩu 452 1.5 I4 CVT cầu sau
Brio RS Honda Hatchback Nhập khẩu 452 1.5 I4 CVT cầu sau
Grand i10 1.0 Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 315 1.0 Kappa 5 MT Cầu trước
Grand i10 1.0 Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 315 1.0 Kappa 5 MT Cầu trước
Grand i10 1.0 Base Hyundai Hatchback Lắp ráp trong nước 315 1.0 Kappa 5 MT Cầu trước
MPV
Sedona Deluxe D Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.209 2.2 I4 CRDi 6 AT 2WD
Sedona Premium G Kia MPV Nhập khẩu 0 3.3 V6 Lambda 6 AT cầu sau
Sedona Deluxe D Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.209 2.2 I4 CRDi 6 AT 2WD
Sedona Luxury Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.129 2.2 I4 CRDi 6 AT cầu sau
Sedona Premium G Kia MPV Nhập khẩu 0 3.3 V6 Lambda 6 AT cầu sau
Sedona Deluxe D Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.209 2.2 I4 CRDi 6 AT 2WD
Sedona Luxury Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.129 2.2 I4 CRDi 6 AT cầu sau
Sedona Premium G Kia MPV Nhập khẩu 0 3.3 V6 Lambda 6 AT cầu sau
Sedona Luxury Kia MPV Lắp ráp trong nước 1.129 2.2 I4 CRDi 6 AT cầu sau
Traveller LUXURY Peugeot MPV Lắp ráp trong nước 1.700 Diesel i4 2.0 6 AT cầu sau
Traveller LUXURY Peugeot MPV Lắp ráp trong nước 1.700 Diesel i4 2.0 6 AT cầu sau
Traveller LUXURY Peugeot MPV Lắp ráp trong nước 1.700 Diesel i4 2.0 6 AT cầu sau
Tourneo Titanium Ford MPV Nhập khẩu 1.069 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Tourneo Titanium Ford MPV Nhập khẩu 1.069 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Tourneo Trend Ford MPV Nhập khẩu 999 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Tourneo Trend Ford MPV Nhập khẩu 999 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Tourneo Titanium Ford MPV Nhập khẩu 1.069 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Tourneo Trend Ford MPV Nhập khẩu 999 Xăng 2.0 EcoBoost 6 AT cầu sau
Avanza MT Toyota MPV Nhập khẩu 544 1.3L I4 MT 5 cấp Cầu sau
Avanza MT Toyota MPV Nhập khẩu 544 1.3L I4 MT 5 cấp Cầu sau
Avanza MT Toyota MPV Nhập khẩu 544 1.3L I4 MT 5 cấp Cầu sau
Avanza 1.5AT Toyota MPV Nhập khẩu 612 1.3 I4 AT 4 cấp Cầu sau
Avanza 1.5AT Toyota MPV Nhập khẩu 612 1.3 I4 AT 4 cấp Cầu sau
Avanza 1.5AT Toyota MPV Nhập khẩu 612 1.3 I4 AT 4 cấp Cầu sau
Alphard Toyota MPV Nhập khẩu 4.038 3.5L 8AT Cầu trước
Alphard Toyota MPV Nhập khẩu 4.038 3.5L 8AT Cầu trước
Alphard Toyota MPV Nhập khẩu 4.038 3.5L 8AT Cầu trước
Innova E 2.0MT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 771 2.0 I4 Dual VVT-i 5 MT Cầu sau
Innova E 2.0MT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 771 2.0 I4 Dual VVT-i 5 MT Cầu sau
Innova E 2.0MT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 771 2.0 I4 Dual VVT-i 5 MT Cầu sau
Innova G 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 847 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu sau
Innova G 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 847 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu sau
Innova V 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 971 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Innova V 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 971 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Innova V 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 971 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Innova G 2.0AT Toyota MPV Lắp ráp trong nước 847 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT Cầu sau
Innova Venturer Toyota MPV Lắp ráp trong nước 879 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Innova Venturer Toyota MPV Lắp ráp trong nước 879 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Innova Venturer Toyota MPV Lắp ráp trong nước 879 2.0 I4 Dual VVT-i 6 AT cầu sau
Osdyssey Honda MPV Nhập khẩu 1.990 2.4 I4 i-VTEC CVT cầu sau
Osdyssey Honda MPV Nhập khẩu 1.990 2.4 I4 i-VTEC CVT cầu sau
Osdyssey Honda MPV Nhập khẩu 1.990 2.4 I4 i-VTEC CVT cầu sau
Pick-up
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 820 3.0 I4 5 AT 4WD
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 740 1.9 I4 6 AT 4WD
D-Max LS 1.9 4x2 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 650 1.9 I4 6 MT 2WD
D-Max LS Prestige 1.9 4x4 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 750 1.9 I4 6 MT 4WD
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 820 3.0 I4 5 AT 4WD
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 740 1.9 I4 6 AT 4WD
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 820 3.0 I4 5 AT 4WD
D-Max LS 1.9 4x2 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 650 1.9 I4 6 MT 2WD
D-Max LS 1.9 4x2 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 650 1.9 I4 6 MT 2WD
D-Max LS Prestige 1.9 4x4 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 750 1.9 I4 6 MT 4WD
D-Max LS Prestige 1.9 4x4 MT Isuzu Pick-up Nhập khẩu 750 1.9 I4 6 MT 4WD
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 Isuzu Pick-up Nhập khẩu 740 1.9 I4 6 AT 4WD
BT-50 Deluxe 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 625 2.2L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Luxury 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 664 2.0L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Premium 4x4 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 749 3.2L turbo diesel 6 AT 4x4
BT-50 Deluxe 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 625 2.2L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Luxury 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 664 2.0L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Deluxe 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 625 2.2L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Premium 4x4 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 749 3.2L turbo diesel 6 AT 4x4
BT-50 Luxury 4x2 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 664 2.0L Turbo Diesel 6 AT 4x2
BT-50 Premium 4x4 Mazda Pick-up Lắp ráp trong nước 749 3.2L turbo diesel 6 AT 4x4
Ranger Raptor Ford Pick-up Nhập khẩu 1.198 2.0 I4 bi-turbo 10 AT 4WD
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT Ford Pick-up Nhập khẩu 918 2.0 I4 Bi-turbo 10 AT 4x4
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT Ford Pick-up Nhập khẩu 918 2.0 I4 Bi-turbo 10 AT 4x4
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT Ford Pick-up Lắp ráp trong nước 853 2.0 I4 turbo đơn 10 AT 4x2
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT Ford Pick-up Lắp ráp trong nước 853 2.0 I4 turbo đơn 10 AT 4x2
Ranger XL 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 616 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger Raptor Ford Pick-up Nhập khẩu 1.198 2.0 I4 bi-turbo 10 AT 4WD
Ranger XL 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 616 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 650 2.2 I4 6 AT 4x2
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT Ford Pick-up Nhập khẩu 918 2.0 I4 Bi-turbo 10 AT 4x4
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 650 2.2 I4 6 AT 4x2
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 630 2.2 I4 6 MT 4x2
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT Ford Pick-up Lắp ráp trong nước 853 2.0 I4 turbo đơn 10 AT 4x2
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 630 2.2 I4 6 MT 4x2
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 779 2.2 I4 6 AT 4x4
Ranger XL 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 616 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 779 2.2 I4 6 AT 4x4
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 754 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 650 2.2 I4 6 AT 4x2
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 754 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 630 2.2 I4 6 MT 4x2
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT Ford Pick-up Nhập khẩu 779 2.2 I4 6 AT 4x4
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT Ford Pick-up Nhập khẩu 754 2.2 I4 6 MT 4x4
Ranger Raptor Ford Pick-up Nhập khẩu 1.198 2.0 I4 bi-turbo 10 AT 4WD
NAVARA E Nissan Pick-up Nhập khẩu 625 2.5L 6 MT 1 cầu 2WD
NAVARA E Nissan Pick-up Nhập khẩu 625 2.5L 6 MT 1 cầu 2WD
NAVARA E Nissan Pick-up Nhập khẩu 625 2.5L 6 MT 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA EL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L AT 7 cấp 1 cầu 2WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA SL Nissan Pick-up Nhập khẩu 725 2.5 6 MT 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA VL Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 815 2.5L AT 7 cấp 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (EL) Nissan Pick-up Lắp ráp trong nước 669 2.5L 7 AT 1 cầu 2WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
NAVARA PREMIUM R (VL) Nissan Pick-up Nhập khẩu 815 2.5L 7 AT 2 cầu 4WD
Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 651 2.5 I4 Diesel VGT 6 AT 1 cầu 4x2
Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 651 2.5 I4 Diesel VGT 6 AT 1 cầu 4x2
Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 651 2.5 I4 Diesel VGT 6 AT 1 cầu 4x2
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 789 Diesel 2.5L 6 AT Cầu sau 4x4
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 789 Diesel 2.5L 6 AT Cầu sau 4x4
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 789 Diesel 2.5L 6 AT Cầu sau 4x4
Colorado LT 2.5 MT 4x4 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 649 Diesel 2.5L 6 MT Cầu sau 4x4
Colorado LT 2.5 MT 4x4 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 649 Diesel 2.5L 6 MT Cầu sau 4x4
Colorado LT 2.5 MT 4x4 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 649 Diesel 2.5L 6 MT Cầu sau 4x4
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT High Country Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 819 2.5 I4 Diesel VGT AT 6 cấp 2 cầu 4x4
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT High Country Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 819 2.5 I4 Diesel VGT AT 6 cấp 2 cầu 4x4
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT High Country Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 819 2.5 I4 Diesel VGT AT 6 cấp 2 cầu 4x4
Colorado LT 2.5 MT 4x2 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 624 2.5 I4 Diesel VGT MT 6 cấp 2 cầu 4x2
Colorado LT 2.5 MT 4x2 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 624 2.5 I4 Diesel VGT MT 6 cấp 2 cầu 4x2
Colorado LT 2.5 MT 4x2 Chevrolet Pick-up Nhập khẩu 624 2.5 I4 Diesel VGT MT 6 cấp 2 cầu 4x2
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 772 2.4 I4 diesel 6 MT 4x4
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 772 2.4 I4 diesel 6 MT 4x4
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 772 2.4 I4 diesel 6 MT 4x4
Hilux 2.4 4x2 AT Toyota Pick-up Nhập khẩu 695 2.4 I4 diesel 6 AT 2 cầu 4x2
Hilux 2.4 4x2 AT Toyota Pick-up Nhập khẩu 695 2.4 I4 diesel 6 AT 2 cầu 4x2
Hilux 2.4 4x2 AT Toyota Pick-up Nhập khẩu 695 2.4 I4 diesel 6 AT 2 cầu 4x2
Hilux 2.8G 4x4 At MLM Toyota Pick-up Nhập khẩu 878 2.8 I4 diesel 6 AT 4WD
Hilux 2.8G 4x4 At MLM Toyota Pick-up Nhập khẩu 878 2.8 I4 diesel 6 AT 4WD
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 793 2.4 I4 diesel 6 MT 2 cầu 4x4
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 793 2.4 I4 diesel 6 MT 2 cầu 4x4
Hilux 2.4 4x4 MT Toyota Pick-up Nhập khẩu 793 2.4 I4 diesel 6 MT 2 cầu 4x4
Hilux 2.8G 4x4 At MLM Toyota Pick-up Nhập khẩu 878 2.8 I4 diesel 6 AT 4WD
Crossover
Kona 2.0 AT đặc biệt Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 699 Nu 2.0 Atkinson 6 AT cầu trước
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 636 Nu 2.0 Atkinson 6AT cầu trước
Kona 1.6 Turbo Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 750 Gamma 1.6 T-GDI 7DCT cầu trước
Kona 1.6 Turbo Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 750 Gamma 1.6 T-GDI 7DCT cầu trước
Kona 1.6 Turbo Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 750 Gamma 1.6 T-GDI 7DCT cầu trước
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 636 Nu 2.0 Atkinson 6AT cầu trước
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 636 Nu 2.0 Atkinson 6AT cầu trước
Kona 2.0 AT đặc biệt Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 699 Nu 2.0 Atkinson 6 AT cầu trước
Kona 2.0 AT đặc biệt Hyundai Crossover Lắp ráp trong nước 699 Nu 2.0 Atkinson 6 AT cầu trước
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
X-Trail 2.0 Nissan Crossover Nhập khẩu 839 2.0L CVT 2WD
HR-V L Honda Crossover Nhập khẩu 866 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau
HR-V L Honda Crossover Nhập khẩu 866 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau
HR-V G Honda Crossover Nhập khẩu 786 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau
HR-V L Honda Crossover Nhập khẩu 866 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau
HR-V G Honda Crossover Nhập khẩu 786 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau
HR-V G Honda Crossover Nhập khẩu 786 1.8L SOHC i-VTEC CVT cầu sau